Šupky, odrezky, kosti, uvarená ryža na tanieri, ktorú ste nevládali zjesť. Odpad, ktorý vzniká pri príprave jedál a zvyšky, ktoré zostanú po jedle, tvoria asi polovicu všetkých odpadov, ktoré bežná domácnosť vyprodukuje. Navyše sú tieto zvyšky organického pôvodu a nedajú sa v koši dlhodobo skladovať. Rýchlo sa kazia, hnijú, plesnivejú a páchnu. Každodenné vynášanie koša je často dôvodom nie jedného rodinného konfliktu, pretože sa práve v tom momente ku kontajnerom nikomu dobrovoľne nechce.
Celú situáciu je pritom možné riešiť celkom elegantne a jednoducho, a to drvičom odpadu, ktorý sa dá namontovať do novej i staršej kuchyne. Obsluha drviča je veľmi jednoduchá a jeho kúpa je dobrou a nenákladnou investíciou do Vášho pohodlia. Odpadkový kôš vo Vašej kuchyni zostane čistý a o polovicu menej zaplnený, rovnako ako Váš kontajner pred domom. Zvyšky pri príprave jedla Vám už nebudú zaberať toľko miesta na pracovnom stole.

drvice-kuchynskeho-odpadu

Drvič kuchynského odpadu sa montuje priamo na výtokový otvor drezu, kde by sme za normálnych okolností čakali klasický sifón. Všetok organický odpad a zvyšky jedla jednoducho vhodíte do drezu a priebežne zhŕňate priamo do komory drviča, kde sa likviduje. Drvič rozdrví a rozomelie potravinový odpad na malé čiastočky. Takto spracovaný odpad vychádza spoločne s vodou z drviacej komory odpadovou rúrou, ktorá je napojená na existujúci kanalizačný rad. Drvič je schopný úplne nahradiť pôvodný sifón a prevezme za neho aj všetky jeho funkcie. Spúšťate ho len v prípade, že si prajete niečo drviť. Pokiaľ je drvič vypnutý, neodoberá žiadnu elektrickú energiu. V tejto polohe drvič nemení funkčnosť drezu, môžete ďalej robiť to, na čo ste boli zvyknutí: umývať riad, napúšťať drez vodou, vylievať vodu do drezu, odkladať do neho použitý riad a podobne.
V procese drvenia sa uvoľňuje voda, ktorú odpad obsahuje. Voda predstavuje až 85% objemu organického potravinového odpadu, preto drvič znižuje celkové množstvo odpadu, ktoré z domácnosti odchádza. Malé čiastočky potravinového odpadu sú potom jednoduchšie spracovateľné v rozkladných biologických procesoch v čističkách vôd, septikových nádržiach alebo v prírode. Používanie drviča pozitívne ovplyvňuje životné prostredie a Váš ekologický spôsob života. Odpad rozdrvený na miniatúrne čiastočky sa rozkladá omnoho lepšie. Výrazne sa tiež znižuje výskyt hlodavcov v kanalizáciách, pretože takáto forma podrvených odpadkov je pre hlodavce absolútne neatraktívna.
ODPORÚČAME:
Počas drvenia drvičom musíte používať studenú vodu, ktorá podporuje tuhnutie tuku a jeho následné nabalenie na ostatné nadrvené čiastočky, čím sa bráni usadzovaniu mastnoty v odpadkovom potrubí.

Hlavné výhody používania drviča:
• jedlo pripravujete bez starostí, kam so špinou a zvyškami potravín, ktoré ste použili
• zvyšky potravín použitých pri príprave jedla nezaberajú miesto na pracovnej ploche
• zvyškov jedla sa v drviči tiež okamžite zbavíte
• drvič predstavuje jednoduchú a rýchlu likvidáciu najhoršie skladovateľného odpadu
• znížite si počet výletov s odpadkovým košom, ktorý je čistejší a menej zaplnený
• nebudete mať viac problémy s upchatým sifónom v kuchynskom dreze
• v koši vám ostane len papier, plasty a kovy
• nemusíte sa viac báť nepríjemných pachov, hmyzu a nebezpečných baktérií