Veľmi často sa stáva, že k nám príde zákazník s pôdorysom svojho nového obydlia, kde je dispozícia kuchyne zakreslená veľmi nahrubo. Podľa tohto nákresu si zákazník dá ešte pred návštevou nášho štúdia na stavbe pripraviť všetky inštalácie a rozvody. U nás však po získaní lepšieho rozhľadu začína riešiť kuchyňu často iným spôsobom, než projektant za 2 minúty zakreslil do ich projektu. A tak začínajú problémy. V čase, keď sa rozvody realizovali, sa majitelia ešte nezaoberali typom a rozložením kuchyne, množstvom a typmi spotrebičov…

Preto Vám chceme poradiť, kedy je vhodné sa začať zaoberať kuchyňou.

Určite najvhodnejším stavom je, keď máte možnosť prísť do nášho kuchynského štúdia ešte vo fáze pred vykonaním úprav inštalácií, či už ide o situáciu novostavby, ktorú som vyššie popísala, alebo aj keď sa chystáte na rekonštrukciu kuchyne v staršom priestore. Na základe spolu vymysleného konceptu kuchyne v našom štúdiu Vám po predbežnej objednávke dokážeme pripraviť nákresy s odporúčaniami pre osadenie potrebných inštalácií pre kompetentných profesistov.

Následne záleží od každého prípadu individuálne, či po príprave inštalácií už bude možná aj samotná montáž kuchyne alebo je táto fáza ešte v ďalekom časovom horizonte. Podľa toho nastavíme časový harmonogram pre doriešenie a výrobu kuchyne. Kuchyňa, ktorej montáž máte naplánovanú až o pol roka alebo o rok, sa ešte nemusí začať hneď vyrábať, preto si môžme nechať konkrétny výber materiálov a ďalších prípadných detailov na doriešenie pred zadaním do výroby. Odporúčame však nechať časovú rezervu asi 2 mesiace pred plánovanou montážou. Konkrétne odporúčania s Vami už preberie Váš dizajnér.

Ak Vás čítanie tohto článku ešte stále baví a chcete sa dozvedieť aj zopár podrobnejších informácií k plánovaniu inštalácií, kľudne čítajte ďalej…

Podmienky kvalitného zabudovania jednotlivých spotrebičov sa nedajú zhrnúť do zjednodušenej všeobecnej charakteristiky. Každý zariaďovací komponent vyžaduje vlastné špecifické podmienky pre jeho správne zapojenie.

Je nutné si na úvod zvážiť, čo všetko sa bude v kuchyni nachádzať a teda čo všetko potrebujeme zapojiť:

  • Elektrická varná doska, či už indukčná alebo sklokeramická a taktiež voľne stojaci elektrický sporák potrebujú osobitný kábel s prívodom 380V, ktorý musí byť opatrený samostatným ističom v elektrickej rozvodnej skrinke.
  • Pre prípad plynovej varnej dosky alebo sporáka je nutné rátať s prívodom plynu s ukončením guľovým ventilom a s elektrickou zásuvkou na 220V pre elektrickú iskru. Pri prípadnom vedení plynového potrubia popred stenu je potrebné myslieť na možnú kolíziu najmä so vstavanými spotrebičmi.
  • Pre vstavanú elektrickú rúru je potrebné zabezpečiť elektrické napojenie 220V prístupné z jednej zo susedných skriniek.
  • Odsávač pár je možné riešiť formou recirkulácie (na uhlíkové filtre) alebo na priamy odvod do stupačky, či von. V každom prípade je potrebné zabezpečiť elektrické napojenie 220V. V prípade odvodu vzduchu von alebo do stupačky je potrebné zabezpečiť vhodné odvetrávacie potrubie v potrebnom priemere (120mm alebo 150mm, prípadne existujú aj redukcie). Koncepciu riešenia vedenia odvetrávacích potrubí s Vami preriešia naši dizajnéri podľa Vami zvoleného typu odsávača a podľa spôsobu riešenia kuchyne.
  • Pre naplánovanie vodoinštalácií a odpadového potrubia je dobré mať premyslené umiestnenie drezu s batériou vrámci kuchyne. Tu je taktiež dôležité prebrať spôsob vedenia vodoinštalačných a odpadových “rúriek”, pokiaľ budú vedené popred stenu. Je potrebné myslieť aj na prípadnú inštaláciu drviča odpadov, ohrievača vody alebo niektorého z elektronických systémov otvárania poddrezového odpadkového koša a k tomu potrebné elektrické napojenie (220V).
  • Vhodné je aj zvážiť správnu prevádzkovú náväznosť drezu na umývačku riadu alebo práčku a zabezpečiť tak aj potrebné vodoinštalačné a elektrické napojenie na 220V. Vodu a odpad je možné na jeden takýto spotrebič napojiť aj priamo z drezovej inštalácie. Určite by však všetky rozvody pre umývačku a práčku mali byť prístupné z vedľajšej skrinky. Nie je veľmi šťastným riešením umiestňovať v blízkej náväznosti vodoinštalácie aj elektrické zásuvky. Tomu je však niekedy nemožné sa vyhnúť, preto odporúčame použiť bezpečnostné elektrické zásuvky.
  • Chladničky a mrazničky je v súčasnosti trendom zabudovávať najmä do skriniek. Tým pádom je vhodné umiestniť elektrickú zásuvku s 220V do vedľajšej prístupnej skrinky.
  • V kuchyni je možné umiestniť aj zabudovateľné alebo voľne-stojace mikrovlnné rúry, kávovary, parné rúry, televízory, krájače chleba, atď… Pri ich plánovanom umiestnení v kuchynskej linke Vám vždy poradíme s vhodným umiestnením elektrického napojenia.
  • V neposlednom rade je v kuchyni dôležité aj osvetlenie, či už neónové, bodové alebo formou LED-pásov. Môžu byť využité pre pracovné osvetlenie alebo ako dekoračné nasvietenie políc alebo vitrín. Vzhľadom k použitému typu svietidla navrhneme umiestnenie a spôsob elektrického napojenia, miesto pre vhodné a vetrané uloženie transformátora a spôsob riešenia vypínača.

Kuchynská linka by nemala byť pekná len z čelného pohľadu, ale aj pripojenie k rozvodom by malo vyzerať profesionálne, bez zbytočných zásahov do stien, či nábytku, čomu pomôže práve správna predpríprava všetkých inštalácií.